06 mars 2011

Krigarprinsessan

Jag snor härmed en av plutonchefens bilder:


Sorry chefen!

 Måste ju bevisa för läsarna att jag faktiskt var med och krigade själv också. :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar